ORKA CONSULTING  
 
 
       
 

PO Kapitał Ludzki

Celem programu jest pełne wykorzystanie zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia, potencjału adaptacyjności polskich przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Z tego programu finansowane będą projekty z zakresu min. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa zowodowego i specjalistycznego, podniesienia kwalifikacji pracowników, subsydiowania zatrudnienia - zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, wsparcia mobilności rynku pracy, kampanii informacyjnych i imprez służacych kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i informacji, rozwóju innowacyjnych form kształcenia ustawicznego w tym równiez e-learning, studiów podyplomowych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt ... Czytaj >

Informacja prasowa odnośnie zmian wprowadzonych w PO Kapitał Ludzki w wyniku negocjacji z Komisją Europejską. Na ostateczną wersje programu musimy poczekać do września bierzącego roku.

Informacja odnośnie obecnego kształtu PO Kapitał Ludzki ... Czytaj >

Jest to projekt szczegółowych opisów priorytetów PO KL. Ulegnie on jeszcze zmianie. Warto się z nim jednak zapoznać.

Pełna wersja szczegółowego opisu priorytetów PO Kapitał Ludzki ... Czytaj >

Opis dotyczący przygotowania i realizacji projektów ponadnarodowych i innowacyjnych.

Współpraca ponadnarodowa i innowacyjność w PO Kapitał Ludzki ... Czytaj >

Plik zawiera wytyczne kwalifikowania wydatków PO KL. Dokument został pobrany ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji dotyczących kwalifikowalności wydatków znajdziemy studiując zawartość dokumentu.

wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki ... Czytaj >

Dokument pochodzi ze stron Ministrestwa Rozwoju Regionalnego. Oficjalna wersja dokumentu zostanie opublikowana po wydaniu formalnej decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej program.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wersja po negocjacjach z Komisją Europejską ... Czytaj >

 

Projekty miedzynarodowe realizowane przez Orka Consulting.

Mamy zaszczyt poinformować, że obecnie realizujemy następujące projekty międzynarodowe. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych projektów.

czytaj dalej >>>