ORKA CONSULTING  
 
 
       
 

1. Analiza potencjału i możliwości organizacji w ubieganiu się o dotacje unijne.
2. Przygotowanie projektu.

 • Definiowanie celów projektu.
  • weryfikacja kwalifikowalności kosztów , budżet projektu.
  • harmonogram projektu.
  • zgodność celów projektu z dokumentacją projektową.
 • Definiowanie zasobów.
  • ludzie.
  • zasoby finansowe organizacji.
  • wyposażenie.
  • przepływ informacji.
  • wiedza personelu.
 • Identyfikacja źródeł finansowania.
 • Wybór optymalnego źródła finansowania.
 • Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie.

3. Zarządzanie projektem.

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Zarządzanie zmianą w projekcie.
 • Doradztwo w fazie realizacji projektu
  • kontrola poprawności realizacji projektu.
  • prowadzenie sprawozdawczości.
  • sporządzanie wniosków o płatność.
  • promocja projektu.
  • raporty końcowy oraz pomiar efektów i rezultatów.
  • wprowadzenie usprawnień.

ATUTY ORKA CONSULTING?

Zawieranie umów typu wygrana/wygrana. Obydwie strony umowy są zadowolone z jej zawarcia widoczne są jasne korzyści.
Doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej.
Wysoka etyka działalności consultingowej.

NASZ SUKCES.

Sukces ORKA CONSULTING polega na osiąganiu wzrostu poprzez osiąganie bezpiecznych rezultatów przez naszych klientów. Warunek ten wymaga dogłębnej wiedzy o naszych klientach ich kierunkach działań oraz otoczenia w którym działają.
Działamy na rynkach których specyfikę działania gruntownie poznaliśmy.
W sposób ciągły budujemy zespół ORKA CONSULTING z ukierunkowaniem na ludzi którzy tworzą wartość firmy zarówno na rynkach, na których działamy jak i na rynkach nowych. Dbamy o reputacje naszą i naszych klientów.

 

Projekty miedzynarodowe realizowane przez Orka Consulting.

Mamy zaszczyt poinformować, że obecnie realizujemy następujące projekty międzynarodowe. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych projektów.

czytaj dalej >>>