ORKA CONSULTING  
 
 
       
 
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Konsorcja, partnerstwa
 • Instytucje szkoleniowe
 • Szkoły wyższe, uczelnie publiczne i prywatne.
 • Fundacje, stowarzyszenia organizacje pozarządowe.
 • Instytucje rynku pracy.
 • Organizacje pomocowe.
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Instytucje Służby Zdrowia.
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze.
 • Zakłady penitencjarne.
 • Agencje ochrony.

Jeśli nie mieścisz się w ramach wyżej wymienionej kategorii a chciałbyś dowiedzieć się o możliwościach uzyskania dotacji lub nawiązać współpracę, prosimy o kontakt z biurem ORKA CONSULTING pod numerami telefonów:

Pod numerami telefonów:
tel/fax.: + 48 042 611 20 34
tel.: + 48 042 298 55 11

Pocztą elektroniczną:
biuro@orka-consulting.pl

Za pomocą poniższego formularza:
(Pola oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk "wyślij")

Nazwa firmy *

Osoba wyznaczona do kontaktu *

Adres *

Miejscowość *

Telefon *

Adres e-mail *

Krótki opis planowanej inwestycji *

Proszę zamieścić wiadomość *

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) wyrażacie Państwo zgodę na wprowadzenie swoich danych do bazy danych i przetwarzanie danych zawartych w wypełnionym przez Was formularzu. Jednocześnie informujemy, że dane te wykorzystywane są tylko w celu przesyłania materiałów związanych z prowadzoną przez naszą firmę działalnością. Informujemy także, że zgodnie z art. 32 wspomnianej ustawy macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Możecie Państwo dochodzić swoich praw bezpośrednio w:

ORKA CONSULTING Maciej Kiełbasiński 042 611 20 34.

 

Projekty miedzynarodowe realizowane przez Orka Consulting.

Mamy zaszczyt poinformować, że obecnie realizujemy następujące projekty międzynarodowe. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych projektów.

czytaj dalej >>>