ORKA CONSULTING  
 
 
       
 

PO Innowacyjna Gospodarka

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Będą to projekty duże kluczowe dla polskiej gospodarki zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym. Projekty mniejsze finanasowane bedą z Regionalnych Programów Operacyjnych danego województwa.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - projekt ... Czytaj >

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Będą to projekty duże kluczowe dla polskiej gospodarki zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym. Projekty mniejsze finanasowane bedą z Regionalnych Programów Operacyjnych danego województwa.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ... Czytaj >

Wytyczne określają zasady kwalifikacji wydatków oraz szczegółowe kategorie wydatków kwalifikowanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejksiej i budżetu państwa

Projekt wytycznych - kwalifikowanie wydatków PO Innowacyjna Gospodarka ... Czytaj >

 

Projekty miedzynarodowe realizowane przez Orka Consulting.

Mamy zaszczyt poinformować, że obecnie realizujemy następujące projekty międzynarodowe. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych projektów.

czytaj dalej >>>