ORKA CONSULTING  
 
 
       
 

Zwycięzca konkursu RegioStars 2013

Innowacyjny Projekt o charakterze ponadnarodowym pn. "Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia", zwyciężył w konkursie RegioStars 2013, organizowanym przez Komisję Europejską. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych na podstawie własnych doświadczeń (2004-2009) jako agencja pośrednictwa pracy, zaobserwowała krótki okres zatrudnienia osób po 45 roku życia, o czym dowiedziała się w trakcie rozmów z klientami ERKON, którzy ponownie korzystali z oferty pośrednictwa pracy (osoby po 45 +) oraz pracodawcami. Obserwacje potwierdziły dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.Celem projektu jest wzrost zatrudnialności tj. zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia osób po 45 roku życia, które są długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.Celem szczegółowym jest wzrost atrakcyjności zawodowej osób po 45 roku życia, zwiększenie skuteczności usług instytucji rynku pracy, przełamanie barier wśród pracodawców w zatrudnianiu osób po 45 roku życia.Odbiorcami projektu w wymiarze testowania są 32 osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 45 lat, w tym 22 osoby niepełnosprawne.Program "Indywidualne ścieżki zatrudnienia" łączył tradycyjne i nowoczesne formy aktywizacji zawodowej. Nowością było włączenie opieki medycznej w mechanizm przygotowania do ponownego rozpoczęcia życia zawodowego. Zespół specjalistów: lekarz, psycholog i doradca zawodowy pracował z klientem, aby dokładnie ocenić jego potencjał zdrowotny, psychospołeczny i zawodowy.Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Threshold. Jest to organizacja osób niepełnosprawnych założona w 1973 roku przez osoby niepełnosprawne. Główna misja stowarzyszenia oparta jest na 3 elementach: prawach człowieka, niezależności życia i kultury i wzmacnianiu osób niepełnosprawnych w Finlandii.Realizacja projektu zaowocowała zatrudnieniem blisko 80 procent uczestników, czyli 22 osób, w tym 16 niepełnosprawnych.Źródła:Gazeta Wyborcza: gazetapraca.pl;Strona projektu: www.erkon.elblag.com.pl/innowacyjnyerkon/Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1262&LAN=PL

<< Powrót

 

Projekty miedzynarodowe realizowane przez Orka Consulting.

Mamy zaszczyt poinformować, że obecnie realizujemy następujące projekty międzynarodowe. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych projektów.

czytaj dalej >>>

Zwycięzca konkursu RegioStars 2013

Innowacyjny Projekt o charakterze ponadnarodowym pn. "Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia", zwyciężył w konkursie RegioStars 2013, organizowanym przez Komisję Europejską.

czytaj dalej >>>