ORKA CONSULTING  
 
 
       
 
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Cel generalny/główny/nadrzędny/strategiczny - (General objective) – cel określający perspektywę, w której ma zostać udzielona pomoc, w tym ogólną strategię pomocy, a także niektóre cele szczegółowe; sprecyzowanie pożądanego obrazu rzeczywistości w przedziale czasowym objętym programem.

Cel horyzontalny - (Horizontal objective) – cel horyzontalny jest wyznaczony dla wszystkich projektów realizowanych w ramach jednego programu operacyjnego.

Cel operacyjny - (Operational objective) – precyzyjnie oszacowany cel w konkretnym obszarze działań, który służy osiągnięciu celu szczegółowego. Cel ten jest przedstawiany w przeliczeniu na produkt; cel służący realizacji celów pośrednich, formułowanych dla określenia zadań realizowanych na szczeblu wykonawczym.

Cel pośredni - cel służący osiągnięciu celu generalnego, wyznaczony dla obszarów priorytetowych.

Cel strategiczny - (Strategic objective) – cel określony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub krajowej, do której ma się przyczynić realizacja projektu. Cele strategiczne są przedstawione w przeliczeniu na oddziaływanie (np. spadek stopy bezrobocia w grupie długotrwale bezrobotnych)

Cele - (Objectives) – określenie w fazie wstępnej przygotowania projektu, planowanych efektów, jakie ma przynieść dane działanie o charakterze publicznym.

Cele polityki spójności w latach 2007 – 2013 -
CEL 1: Konwergencja – 81,5% środków: wsparcie wzrostu gospodarczego tworzenie nowych miejsc pracy w regionach najuboższych (PKB <76% średniej UE oraz w regionach tzw. efektu statystycznego.
CEL 2: Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie – blisko 16% środków: wsparcie zmian strukturalnych regionach niekwalifikujących się do Celu 1 oraz zmian na rynku pracy.
CEL 3: Europejska współpraca terytorialna ( ETW) około 2,5% środków: wsparcie współpracy terytorialnej w ramach 3 komponentów – transgranicznego, transnarodowego i międzyregionalnego.

 

Projekty miedzynarodowe realizowane przez Orka Consulting.

Mamy zaszczyt poinformować, że obecnie realizujemy następujące projekty międzynarodowe. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych projektów.

czytaj dalej >>>